Dřevo Classic

Třívrstva struktura na HDF - nejinteligentnější technologie zpracování dřeva

Dřevěné krytiny MEISTER jsou třívrstvé krytiny s nosnou deskou HDF a komplexní ochranou proti vlhkosti, systémem AquaSafe. Vysoká hustota nosných desek HDF (890-930 kg/m3, dle kolekce) má zásadní vliv na tvarovou stabilitu, mechanické vlastnosti, prostup tepla, snížení kročejového a prostorového hluku i vysokou odolnost proti průrazu. Nášlapná vrstva 2,5 mm ušlechtilého dřeva, je z hlediska technických vlastností, možnosti opracování i případného broušení v budoucnu, tou nejlepší a nejekologičtější variantou. 

Stabilita

Dřevěné krytiny MeisterParkett.longlife jsou mimořádně odolné proti tlaku i průrazu. Je tomu tak díky použití vysoce stabilní nosné desky HDF, dodatečně stabilizující užitnou vrstvu z pravého dřeva. Podkladová vrstva z materiálu o vysoké měrné hmotnosti (cca. 890 kg/m3) několikanásobně zvyšuje odolnost svrchí vrstvy pro působení tlaku i průrazům.

Nízká hlučnost

Nízké hlučnosti dřevěných krytin MeisterParkett.longlife dosahujeme využitím jednoduchého principu:
větší hmotnost znamená nižší vibrace = nižší kročejový i prostorový hluk. Díky inteligentní struktuře s nosnými deskami  HDF je měrná hmotnost vyšší podlahového dílce o cca. 50 procent vyšší než u srovnatelného produktu na smrkovém jádře. Znamená to nižší vibrace, lepší plošné zatížení, méně hluku - více pohody. 

*Všechny kolekce krytin MeisterParkett.longlife jsou vhodné pro použití na podklady vybavené teplovodním podlahovým topením. Elektrické topné systémy je možné použít jen v případě, že jsou zabudovány do podkladové vrstvy, potěru, betonu a neleží tak na podkladové vrstvě ve formě fólie, nebo se jedná o samoregulující se topné systémy při dodržení maximální povrchové teploty 26°C.

Formát